PRIVACYVERKLARING

Tafeltennisvereniging Victoria “62

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een correcte administratie uit te voeren.

Het gaat hierbij om voor- en achternaam, emailadres, mobiel- en vast telefoonnummer.

Doorgifte aan derden In verband met de uitvoering van de administratie is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die dit noodzakelijkerwijs gebruiken, zoals de Nederlandse tafeltennisbond ivm de ledenadministratie.

Uw rechten U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.

Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Tafeltennisvereniging Victoria “62 te Duiven.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.